Ужгородській національний університет

Ужгородський національний університет належить до класичних університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. УжНУ – один з найбільших та кращих університетів Карпатського регіону. Знаходиться він на схилах Карпат, в чудовому  студентському місті Ужгород, найзахіднішому обласному центрі України. Університет молодий, заснований в 1945 році, але за невеликий проміжок часу гідно  показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В УжНУ сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться  наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Ужгородський національний університет першочергово розв’язує три завдання – зростання чисельності іноземних студентів, розвиток програм «подвійних дипломів», збільшення обсягу грантів, залучених у модернізацію університету.

На сьогодні,  університет працює з понад  116 партнерами з 24 країн світу.

Особливо активізується співпраця з виконання наукових робіт у рамках реалізації міжнародних проектів – у сфері астрономії, інформаційних технологій, економіки, історії, політології, соціології, культурології, туризму, харчової промисловості.

Серед найбільших міжнародних наукових проектів УжНУ: «Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств», за програмою ТЕМПУС; «Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій – транскордонна система для передбачення надзвичайних природних  явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні» та «Pl@NETour – Створення науково-туристичного продукту та мережевої інфраструктури для наукового туризму в прикордонних регіонах Марамуреш та Закарпаття», в рамках реалізації програми прикордонного співробітництва ЄІСП.

  Студенти УжНУ беруть участь у різних програмах академічної мобільності за кордоном: «семестрове навчання», «подвійний диплом», навчально-ознайомча та виробнича практика. Зокрема, між Ужгородським національним університетом і Поморською Академією в м. Слупськ (Польща) діє договір про співпрацю, який дає можливість студентам УжНУ багатьох спеціальностей навчатися за аналогічними спеціальностями у державному польському вищому навчальному закладі.

Університет щороку направляє в закордонні відрядження понад 400 викладачів, наукових співробітників, аспірантів та докторантів з метою проведення спільних досліджень, стажування та участі у міжнародних науково-практичних конференціях. Приблизно стільки ж іноземних партнерів університет приймає щороку в себе.