ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інженерно-технічний факультет було відкрито в Ужгородському державному університеті наказом ректора №139-05 від 7 березня 1991 року.

З першого вересня 1991 року розпочали навчання дві групи зі спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Приладобудування» за денною і заочною формами навчання, де освіту здобували 50 студентів. Пізніше були відкриті нові спеціальності та сформовані відповідні кафедри.

Підготовку фахівців на факультеті забезпечують п’ять випускових кафедр: 

комп’ютерних систем та мереж (завідувач – доц. Горват П.П.):

приладобудування (завідувач – проф. Іваницький В.П.);

технології машинобудування (завідувач – проф. Жигуц Ю.Ю.);

електронних систем (завідувач – кандидат фіз.-мат. наук Заяць Т.М.);

міського будівництва і господарства (завідувач – доц. Голик Й.М.).

Для підготовки висококваліфікованих випускників на факультеті створені всі необхідні умови:

  • високий рівень професорсько-викладацького складу,
  • добре розвинена сучасна матеріально-технічна база,
  • достатнє навчально-методичне забезпечення,
  • функціонують навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним обладнанням.
В навчально-виробничій майстерні

При виконанні курсових робіт, дипломних проектів, магістерських робіт, проходження виробничих практик кафедрами використовується матеріально-технічна база підприємств області, на яких є унікальне сучасне європейське обладнання. Щорічно для студентів та викладачів ІТФ підприємства області проводять презентації, інформують студентів про своє виробництво, досягнення. 

Заняття в лабораторії з пневмоавтоматики та датчиків

 Створено три комп’ютерні класи, які підключені до Інтернет, бібліотечний відділ з хорошим довідково-методичним забезпеченням

Декан факультету:
Туряниця Іван Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

З моменту заснування факультету велика увага приділяється вихованню гідності та поваги до звання студента інженерно-технічного факультету УжНУ. Студенти ІТФ беруть активну участь у громадському житті, займаються художньою самодіяльністю, спортом. Збірні команди ІТФ – переможці і багаторазові призери турнірів з футболу, баскетболу, Спартакіади УжНУ.

 Хлопці та дівчата, які навчаються на ІТФ, є учасниками та переможцями всеукраїнських наукових олімпіад, конкурсів. Керівництво факультету та кафедр організовують вечори відпочинку (День інженера, День першокурсника, Кубок декана та ін.), де розкриваються таланти та індивідуальні якості студентів.

Студент ІТФ – володарі Кубка ректора УжНУ з міні-футболу, 2016 рік

Для студентів з інших міст, регіонів та країн надається гуртожиток. У гуртожитку обладнана зала для самостійної підготовки студентів, забезпечена довідковою та технічною літературою.

Перелік спеціальностей

Інженерно-технічний факультет проводить набір бакалаврів та магістрів на п’ять важливих для економіки регіону спеціальностей:

  • 123 Комп’ютерна інженерія (освітня програма – Комп’ютерні системи та мережі);
  • 131 Прикладна механіка (освітня програма – Технологія машинобудування);
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітня програма – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);
  • 171 Електроніка (освітня програма – Електронні системи); 
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма – Міське будівництво та господарство).

Фахівці з комп’ютерної інженерії працюють розробниками обчислювальних систем, мереж та комп’ютерних програм; адміністраторами баз даних; інженерами з програмного забезпечення; програмістами.

Фахівці з прикладної механіки займають посади інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, працюють керівниками відділів, а також підприємств відповідного профілю малого та середнього бізнесу.

 Фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій проводить роботи з налагодження систем автоматизації і регулюючих пристроїв.

Спеціалісти з електроніки успішно працевлаштовуються у сфері зв’язку, експлуатації найсучаснішої електронної техніки, системі охорони й захисту інформації, банківській справі, інших галузях.

Інженер-будівельник може займати різні посади з числа інженерно-технічного персоналу архітектурно-планувальних відділах та будівельно-монтажних організаціях.